Demo op maat? Dat kan!

BUSINESS INTELLIGENCE

Rapportages & Dashboards

Op het gebied van rapportages en dashboards is er voor veel bedrijven nog ruimte voor verbetering.

In veel gevallen is het vaak niet mogelijk om specifieke stuurinformatie gemakkelijk inzichtelijk te krijgen. Daarbij komt het ook veel voor dat er handmatige routinewerkzaamheden nodig zijn om te rapporteren en analyseren.

Door de basisstructuur van rapportages slimmer in te richten en door werkzaamheden te automatiseren is er veel winst te behalen.

Onvoldoende inzicht

In veel gevallen is het vaak niet mogelijk om hele specifieke stuurinformatie gemakkelijk inzichtelijk te krijgen.

Het is natuurlijk fijn om op hoofdlijnen te weten hoe de zaken ervoor staan, maar om de bedrijfsresultaten echt te optimaliseren heb je meer informatie nodig.

Voorbeeld:
Een productiebedrijf kan redelijk snel analyseren wat bijvoorbeeld per dag/week/maand/kwartaal de totale omzet vs de totale kosten zijn voor de desbetreffende periode.

Het wordt vaak al complexer om specifiekere vragen te beantwoorden zoals:

 •  Zijn de werkelijke kosten in lijn met de voorcalculaties?
 • Wat zijn de daadwerkelijke kosten aan manuren en materiaal?
 • Welke workcenters (machines) behalen een hoger/lager rendement ten opzichte van de planning?
 • Waar ontstaan de vertragingen?
 • Welke medewerkers blinken uit in bepaalde productiehandelingen?

   

Zelfs voor een gespecialiseerde analist kost het relatief veel tijd om dergelijke vragen te beantwoorden.

Waarom is het vaak complex?
De complexiteit wordt veroorzaakt doordat gegevens bijvoorbeeld afkomstig zijn uit verschillende bronsystemen of gegevens niet uniform gevalideerd zijn waardoor ze niet “dezelfde taal” spreken.

Om betere inzichten te krijgen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de basisstructuur van de rapportages eerst goed op orde is (gegevens valideren, gegevensbronnen combineren, zorgen dat de waarden uniform zijn).

Inmiddels heeft MK² veel bedrijven geholpen op het gebied van rapportages en dashboards.

Hierbij worden er geen aanpassingen gedaan aan bronsystemen. Dit is gunstig voor onze klanten omdat het “sleutelen” aan systemen relatief kostbare investeringen zijn.

De oplossingen die wij realiseren zijn in de “vertrouwde” Excel vormgeving, hierdoor is het erg laagdrempelig in gebruik en hoef je geen hardcore analist te zijn om rapportages te maken.

Handmatige werkzaamheden

Veelal is de basis voor goede rapportages nog niet optimaal, waardoor er terugkerende werkzaamheden nodig zijn om stuurinformatie inzichtelijk te krijgen.

Bewerkelijke processen
Om de juiste antwoorden te geven is het vaak nodig om gegevens uit verschillende systemen te combineren en te valideren.

In de praktijk zien wij vaak dat er dan verschillende exports nodig zijn die vervolgens (handmatig) worden bewerkt en samengevoegd.

Het nadeel van deze werkwijze is, dat het veel tijd kost en er binnen een organisatie individuele rapportages kunnen ontstaan die niet uniform zijn. Dit levert vaak juist extra vragen op in plaats van dat het opheldering geeft.

Voorbeeld:
Het opstellen van een capaciteitsplanning voor een productiebedrijf kost gemiddeld 1 tot 1,5 uur per dag. De handmatige werkzaamheden zijn altijd hetzelfde maar doordat er gebruik gemaakt wordt van gegevens uit verschillende bronsystemen kost het veel tijd om de capaciteitsplanning te maken.

Hoe kunnen handmatige werkzaamheden geautomatiseerd worden?
Met behulp van een slimme basisstructuur kunnen gegevens vooraf gevalideerd worden en is het mogelijk om gegevens uit verschillende bronsystemen te combineren. Uiteraard is het daarbij ook mogelijk om terugkerende rapportages volledig te automatiseren.

Is het nodig om de huidige bronsystemen aan te passen?
Het is niet nodig om kostbare aanpassingen te laten verrichten aan de huidige bronsystemen.

De basis voor onze oplossingen is SQL Server in combinatie met een Datawarehouse en een Cube.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Vraag dan vrijblijvend een demo op maat aan!

Visualisatie tools

Steeds meer bedrijven maken gebruik van Power BI of een soortgelijke visualisatie tool en daar worden wij enthousiast van!
Waarom? Omdat sommige visualisatie tools erg krachtig zijn met veel mogelijkheden.

Helaas zien wij dat er vaak kostbare investeringen gedaan worden om bijvoorbeeld  een systeem zoals Power BI aan te schaffen, maar dat er in de praktijk (te) weinig mee wordt gedaan.

Dit heeft vaak te maken met:

 • Niet alle data/gegevens zijn inzichtelijk in de tool waardoor het niet mogelijk is om de gewenste antwoorden inzichtelijk te krijgen. 
 • Medewerkers maken geen gebruik van de tool omdat ze er niet goed (genoeg) mee kunnen werken.

Wij kunnen u helpen om gegevens uit verschillende bronsystemen te koppelen aan uw visualisatie tool.

Daarnaast bieden wij ook trainingen aan om uw personeel te leren hoe ze goed met een tool zoals Power BI om kunnen gaan. 

Wij helpen u graag met het optimaal benutten van uw visualisatie tool
Helaas is een mooi ogend dashboard niet veel waard als de kwaliteit van input niet voldoende is of als bepaalde gegevens niet in het dashboard worden verwerkt. Als de input niet juist is dan kan de output uiteraard ook geen goede inzichten bieden.

Stap 1 is om ervoor te zorgen dat de basisstructuur van de rapportages eerst op orde is en als die structuur in orde is dan is er een perfecte basis voor mooie dashboards en visualisatie tools.

Stap 2 is om het personeel goed te trainen zodat er ook echt gebruik gemaakt gaat worden van de tool.

Voor beide stappen bieden wij graag ondersteuning!
Neem contact op of vraag direct een online demo aan.

MK² helpt graag bij verbeteren van rapportages en dashboards

De medewerkers van MK² hebben zowel een IT als een economische achtergrond en wij vinden het belangrijk om proactief met u mee te denken.

Simpelweg een opdracht uitvoeren zonder de achterliggende gedachte te begrijpen past niet in de stijl van MK².
Als er wordt aangegeven “wat” er nodig is zullen wij altijd inzichtelijk willen krijgen wat de achterliggende “waarom” is zodat wij ons echt in onze partners kunnen verplaatsen om ze zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door deze filosofie zijn er mooie samenwerkingen tot stand gekomen.

Om onze klanten te helpen, volgen wij een aantal vaste stappen:

 • Oriënterend gesprek (analyse huidige situatie/analyse gewenste situatie)
 • Aktieplan bepalen
 • SQL Server – Datawarehouse – Cube
 • Kick-off

De oplossingen die wij realiseren zijn in de vertrouwde Excel vormgeving, hierdoor is het erg laagdrempelig en hoef je geen “hardcore” analist te zijn om rapportages te maken.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten wij tijdens een afspraak (op locatie of online) graag zien hoe wij andere bedrijven geholpen hebben bij het optimaliseren van rapportages en dashboards.