Om onze informatiebeveiliging te borgen, zijn wij in april gestart met het certificeringstraject voor de normen ISO 27001 en NEN 7510.

Voor dit certificeringstraject hebben wij de hulp ingeroepen van Kader, bureau voor kwaliteitszorg. Zij verlenen ondersteuning bij het opzetten en invoeren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging op basis van deze normen.